Kooperativa NBL

Otevřený dopis ČBF ke kritice rozhodčích

13.02.2018 - red
počet přečtení: 1163
vytvořeno 13.02.2018, upraveno 13.02.2018

TV KNBL

Vážení,

Česká basketbalová federace považuje za důležité vyjádřit se k aktuální situaci stran kritiky českých basketbalových rozhodčích. Rozhodčí vnímáme jako nedílnou součást basketbalového prostředí a rodiny. Jsou jedním z bazálních elementů, bez kterých by nemohly probíhat basketbalové soutěže, stejně jako kluby, řídící orgány, trenéři, hráči, fanoušci a v neposlední řadě podporovatelé českého basketbalu.

Sport vždy vyvolával emoce. V tom je jeho krása a jedinečnost. Bývá však pravidlem, že po skončení utkání emoce opadnou a rozumní lidí je "nechají v hale". Je zřejmé, že toto pravidlo bývá porušováno především ve vypjatých fázích sezony. Nejde ale zdaleka jen o nejvyšší soutěže, znepokojující chování se objevuje i v nižších a mládežnických soutěžích.

Česká basketbalová federace chce touto cestou ujistit celé basketbalové prostředí, že spolupráce s Českou asociací basketbalových rozhodčích (ČABR) probíhá na každodenní bázi a jejím cílem je vychovávat kvalitní rozhodčí pro budoucnost a zároveň vzdělávat současné rozhodčí na všech úrovních.

Důkazem vzájemné spolupráce a maximální snahy o posouvání českých rozhodčích vpřed jsou níže vypsané projekty:

New Young Referees

- projekt určený pro kontinuální a intenzivní rozvoj zejména mladých rozhodčích v nižších soutěžích
- lektory jsou čeští mezinárodní rozhodčí FIBA
- v rámci projektu jsou pořádány pravidelné semináře, rozhodčí jsou sledováni při soutěžních utkáních s okamžitou zpětnou vazbou k jejich výkonům

Školitel FIBA

- prostřednictvím osoby školitele jsou přenášeny nejnovější mezinárodní trendy v rozhodování zápasů do českého prostředí
- školitel je v pravidelném kontaktu s mezinárodní basketbalovou federací FIBA a dalšími mezinárodními rozhodčími
- ČABR pořádá seminář různého rozsahu se školitelem minimálně 5krát ročně

Respekt meeting

- jedná se o společnou schůzku rozhodčích, trenérů a kapitánů družstev zhruba 35 minut před začátkem zápasu
- cílem je seznámit spolu hlavní aktéry nadcházejícího utkání, vysvětlit trendy rozhodování a předejít zbytečným negativním emocím z obou stran
- jako pilotní začínal projekt v loňské sezoně v extralize juniorů, letos byl pro svůj úspěch rozšířen do extraligy kadetů, ČBF a ČABR plánují další rozšiřování i do ostatních soutěží

Supervizoři

- na všech utkáních Kooperativa NBL a vybraných zápasech ŽBL a 1. ligy mužů jsou přítomni supervizoři České basketbalové federace své závěry z pozorování práce rozhodčích sdílí s Českou basketbalovou federací a rozhodčí jsou s nimi na seminářích konfrontováni

Vyjádření zainteresovaných osob:

Michal Konečný, generální sekretář ČBF: "Současnou situaci ve vztahu a vystupování některých klubů a jednotlivců vůči rozhodčím či České basketbalové federaci považujeme za nevhodnou. Cílem všech subjektů působících v českém basketbalovém prostředí by měl být jeho celkový rozvoj. ČBF, ČABR a většina klubů tuto snahu naplňují."

"Několik jedinců či klubů dokáže svým veřejným vystupováním a chováním celou tuto snahu značně poškodit. Zcela odmítáme nařčení, že by Česká basketbalová federace vůči svým členům nekomunikovala a nereagovala na připomínky. Pokud se jedná o stížnost na průběh zápasu, má takový proces určité kroky, které musí být dodrženy ze strany ČBF, ale i klubu."

"Česká basketbalová federace podporuje činnost a současné směřování ČABR. Společně se zástupci basketbalových rozhodčích vývoj a následné kroky pečlivě diskutujeme. O výkonech rozhodčích v jednotlivých zápasech nejvyšší soutěže máme díky zprávám supervizorů podrobné informace.”

Petr Hruša, zástupce Unie basketbalových rozhodčích: "Jako rozhodčí již delší dobu registrujeme zhoršení vztahů v rámci celého basketbalového prostředí. Na základě událostí posledních týdnů, kdy jsme byli mimo jiné jako rozhodčí veřejně nařčeni z nekompetentnosti, a kdy byl jeden z rozhodčích mediálně pranýřován po utkání Kooperativa NBL, jsme se rozhodli založit Unii basketbalových rozhodčích. Ta sdružuje všechny rozhodčí Kooperativa NBL a jejím hlavním cílem je prosazení zájmů rozhodčích a jejich ochrana před podobnými útoky v budoucnu."

"Jako pozitivní vnímáme deklarovanou snahu ČBF a ALK se situací zabývat.  Je pro nás důležité, aby byla stanovena konkrétní opatření, která pomohou tomu, aby se taková situace již neopakovala a aby se rozhodčí na utkání i po nich cítili bezpečně a mohli se tak plně soustředit na řízení utkání. V opačném případě se zcela reálně obáváme dalšího úpadku zájmu o výkon funkce rozhodčího, jak ze strany nových rozhodčích, tak ze strany současných aktivních rozhodčích na všech úrovních od mládežnického basketbalu až po nejvyšší soutěže mužů a žen. Již nyní jsou rozhodčí zejména v nižších soutěžích přetíženi počtem utkání a jakýkoliv další úbytek rozhodčích do budoucna by českému basketbalu mohl způsobit vážné potíže.“

Robert Vyklický, předseda ČABR: „Jako předseda ČABR aktuální situaci velmi pečlivě sleduji a chápu aktivitu rozhodčích při založení UBR. Pevně věřím, že povede ke zvýšení respektu rozhodčích u klubů a ke kultivaci basketbalového prostředí u nás. Samozřejmě jsme se zabývali také udělením diskvalifikující chyby hráči Slunety Ústí nad Labem. Rozhodčí měl v tomto případě právo diskvalifikující chybu udělit, protože uvedený výrok hráče je za hranou neakceptovatelného nesportovního chování a za hranicí přirozených sportovních emocí."

"Zcela zásadně odmítáme vytváření mediálního tlaku na potrestání rozhodčího, které je v gesci ČABR a jeho disciplinárního orgánu a není možné si ho vynutit pouhou argumentací, že emoce k zápasům patří. Za mnohem závažnější považujeme fakt, že rozhodčí ne vždy v situacích zahrnujících takovéto chování k potrestání vůbec přistoupí! I nadále budeme po rozhodčích požadovat, aby nesportovní chování nepřehlíželi a v souladu s pravidly basketbalu jej trestali, neboť právě jeho přehlížení způsobuje zvyšování agresivity na hřištích a znevýhodňuje ostatní účastníky utkání, kteří by se k takovým excesům v chování nikdy nesnížili."

"I s ohledem na to, že spolupráci se složkami ČBF a s většinou klubů považuji za korektní, věřím, že se současná napjatá situace vyprovokovaná chováním a mediálním vystupováním prozatím jednoho klubu podaří vyřešit, aby se tak zabránilo všem negativním jevům, ve které by mohla vyústit její banalizace."

Tomáš Kotrč, předseda ALK, člen Výboru ČBF (vyjádření k udělení DCH hráči SLUNETA Ústí nad Labem v utkání v Děčíně): "Z postu předsedy ALK je mi z celé této situace a její prezentace smutno. Emoce na hřišti k basketbalu jistě patří, ale každý hráč či trenér musí být schopný je udržet v akceptovatelné míře, která basketbalu v té chvíli ještě pomáhá. Pokud tento práh přesáhne, musí počítat s tím, že ponese následky."

"Sprostá slova takového kalibru, která podle zápisu z utkání v Děčíně padla z úst ústeckého hráče Singletaryho, na basketbalové hřiště nepatří. V tu chvíli nezáleží, zda jsou slova namířena vůči rozhodčímu, protihráči nebo komukoli jinému. Basketbal je sport slušných a inteligentních lidí, kteří jsou schopni regulovat své chování, nebo v opačném případě přijmout trest."

"Vedení soutěže se podrobně seznámilo se zprávou ČABR a supervizora z inkriminované události. Situace nabízela více řešení a diskvalifikování výše zmíněného hráče bylo jedním z těch správných. Pevně věřím, že podobné situace nebude nutné v dalším průběhu soutěže řešit."