Kooperativa NBL

Kooperativa NBL Shoot out - Pravidla

 

O SOUTĚŽI  |  ROZPIS A VÝSLEDKY  |  TÝMOVÝ RANKING  |  INDIVIDUÁLNÍ RANKING  |  PRAVIDLA  |  POMÁHÁME

 

TÝMOVÉ FINÁLE  |  INDIVIDUÁLNÍ FINÁLE

 

 

+ Každé družstvo nominuje libovolných 6 hráčů ze soupisky KNBL

 

+ Vlastní střelecká soutěž má 3 části:
a/ střelba za jeden bod z oblasti čáry TH – 00:30. 1 koš = 1 bod
b/ střelba z 3 bodového prostoru – 01:00. 1 koš = 3 body
c/ střelba z půlky – 5 pokusů – bez časového limitu (bez zbytečných prodlev). 1 koš = 5 bodů

 

+ Soutěže se účastní 2 spoluhráči: hráč 1 střílí, hráč 2 přihrává z prostoru pod košem, kde má připravený koš na míče Molten s 9 míči v koši a 1 míčem v ruce (celkem je k dispozici 10 míčů)

 

+ Soutěž začíná signálem START a spuštěním času. Ve stejný moment stojící hráč 2 pod košem přihraje míč hráči 1, který je na čáře TH, resp. ve tříbodovém prostoru, chytne míč přihraný hráčem 2 a zakončuje střelbou z čáry TH, resp. za 3 body.

 

+ Cvičení pokračuje po dobu časového limitu, určeného pro dané místo a signálem STOP.

 

+ V případě střelby z poloviny hřiště je koš s míči umístěn u půlící čáry a míče si z něj bere samotný střelec – odpadá zde role podávajícího hráče. Počítá se počet úspěšných střeleckých pokusů.

 

+ Pro potřeby rankingu pracujeme pouze s úspěšnými pokusy. Pro další potřeby se zapisují i ostatní vzniklé údaje, například procentuální úspěšnost střelby.

 

+ Každý 1. – 6. hrací den se soutěže zúčastní jeden hráč z každého družstva KNBL a druhý hráč v roli přihrávajícího, kteří budou ve své hale (nebo jiném zařízení), ve svém městě.

 

+ Každé družstvo je povinné delegovat zapisovatele, který dohlíží na regulérnost střelby a počítá vystřelené a proměněné pokusy.

 

+ Každé družstvo je povinné zajistit obsluhu časomíry, pokud je tato v hale k dispozici. Pokud k dispozici není, použije zapisovatel digitální časoměrné zařízení (stopky, mob. telefon). Časomíra též běží v grafice TVcom pro přehled diváků a eventuální zpětnou kontrolu.

 

+ Hráč 1 z družstva A „odstřílí“ první část soutěže „střelba za jeden bod z oblasti čáry TH – 00:30, poté se obraz i soutěž přesunou do haly č. 2. k družstvu B a tak dále až se dostaneme do haly č. 12 k družstvu L. Soutěž pokračuje návratem do haly č. 1. kde se bude pokračovat druhou částí soutěže střelba z 3 bodového prostoru – 01:00, a tak dále

 

+ Řídící orgán soutěže určí pořadí hal 1. – 12. První kolo bude vycházet z poslední veřejné tabulky KNBL. Soutěž začíná u nejhůře postaveného družstva. Každé další kolo bude kopírovat týmový ranking střelecké soutěže Kooperativa Shoot-out. Opět začínáme u nejhůře postaveného družstva.